Kontakt z dealerem

Wybierz dealera

Wybierz dealera, z którym chcesz się skontaktować.

Aby wybrać dealera, kliknij znacznik na mapie

Aby wybrać dealera, kliknij boks z adresem lub znacznik na mapie

Znajdź najbliższego dealera używając swojej obecnej lokalizacji albo wpisując swoją miejscowość lub kod pocztowy.

* pole obowiązkowe

Administratorami danych osobowych podanych w formularzu są Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 oraz Dealer wybrany przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Państwa dyspozycji jest pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez Panią/Pana poprzez wypełnienie i przesłanie formularza, a także w celu podjęcia czynności przygotowawczych do zawarcia umowy, której może stać się Pan/Pani stroną (umowa serwisowa lub umowa sprzedaży). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w związku z działami podejmowanymi przed zawarciem umowy, którą może Pani/Pan zostać stroną (art. 6 ust. 1 lit. f. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”), gdzie uzasadnionym interesem jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wyżej wymienionego celu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi Pani/Pana zapytania i przedstawienia Pani/Panu oferty handlowej. Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów.Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z którymkolwiek z Administratorów bezpośrednio lub poprzez Inspektora Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.